Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców.

Gwarantujemy dyspozycyjność oraz dogodne formy wynagrodzenia.

Proponujemy pomoc prawną w następujących formach:

  • udzielamy porad prawnych – w Kancelarii i w siedzibie Firmy,
  • sporządzamy opinie prawne, audyty, pomagamy w rejestracji i przekształcaniu spółek,
  • przygotujemy akty wewnętrzne spółek prawa handlowego i innych podmiotów,
  • badamy stany prawne na podstawie dokumentacji znajdującej się w sądach i urzędach,
  • opiniujemy i napiszemy umowę do konkretnych potrzeb klienta,
  • proponujemy udział w negocjacjach i reprezentujemy Klienta,
  • windykujemy należności,
  • występujemy w charakterze pełnomocnika procesowego przed sądami oraz przed innymi organami i urzędami,
  • występujemy w charakterze obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym i karnoskarbowym.

Oferujemy negocjowalne stawki za świadczone usługi. Świadczymy usługi abonamentowe i jednorazowe.