Prawnik dawniej nazywany jako jurysta do osoba naukowo lub zawodowo zajmująca się prawem.  Aby móc wykonywać jeden z zawodów mających związek z prawem wymagane jest wykształcenie wyższe, uniwersyteckie wykształcenie prawnicze, a dla wykonywania kluczowych zawodów prawniczych takich jak adwokat czy notariusz wymagany jest dodatkowy okres staż (aplikacja).

Większość zawodów prawniczych traktowana jest jako zawody zaufania publicznego – o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Zgodnie z tradycją zawód adwokata, radcy prawnego oraz notariusza uznawane są za wolne zawody. W związku z tym cechą charakterystyczną jest obowiązkowa lub dobrowolna przynależność osób wykonujących te zawody do samorządu zawodowego.  Poza systemem związkowym jest zawód sędziego i prokuratora – wynika to z powiązania z władzą publiczną.