Radca prawny Karolina Kwiatkowska

W 2004 roku ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji z wynikiem bardzo dobrym. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

W roku 2014 otrzymała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego i została wpisana na listę radców prawnych. W trakcie aplikacji radcowskiej odbywała praktykę radcowską w Kancelariach Radców Prawnych, którą prowadzi do dnia dzisiejszego.

W latach 2004-2014 zatrudniona na stanowisku asystenta m.in. na Wydziale Administracyjno-Prawnym Akademii Polonijnej w Częstochowie, w Instytucie Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Zarządzania w Politechnice Częstochowskiej oraz w Instytucie Administracji na Wydziale Nauk Społecznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prowadziła zajęcia z prawa cywilnego w tym z prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spadkowego, postępowania cywilnego, ochrony własności intelektualnej, publicznego prawa gospodarczego, zamówień publicznych, prawa karnego i prawa wykroczeń, prawa międzynarodowego, prawa europejskiego.

Praca dydaktyczna Karoliny Kwiatkowskiej była wysoko oceniana przez studentów uczelni jak również przez przeprowadzających hospitację zajęć wybitnych znawców prawa.

Posługuje się językiem angielskim.

Radca prawny Karolina Kwiatkowska świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w tym udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, przygotowuje pisma procesowe m.in. pozwy, apelacje, odwołania jak również umowy oraz inne dokumenty. Reprezentuje  Klientów w postępowaniach sądowych.

Karolina Kwiatkowska specjalizuje się w:

  • prawo rzeczowe w tym zniesienie współwłasności i podział majątku,
  • odszkodowania,
  • ochrona dóbr osobistych,
  • prawo spadkowe,
  • prawo rodzinne w tym sprawy o rozwód, separację, alimenty, adopcję, opiekę prawną,
  • windykacja,
  • prawo pracy,
  • prawo gospodarcze,
  • prawo karne.